UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 222-568, 223-153

Директор:  012 222-682

Факс.        012 220-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


САВЕТОВАЛИШТА


Мерење полена 2022. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


 

Финансијски извештаји  >>    

  • Дневни финансијски извештај  >>

 


  • ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ  >>

Правилник о поступку

унутрашњег узбуњивања

код послодавца  >>

 


Претрага сајта ...


 Прогноза времена за Пожаревац

 


 

 

 

Међународни дан старијих особа

01. октобар 2021. године

 

    Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација 14. децембра 1990. године, са циљем да нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба. На Светској скупштини о старењу 2002. године, усвојен је Мадридски међународни акциони план за старење како би се одговорило на могућности и изазове старења становништва у 21. веку и промовисао развој друштва за све генерације.

    Живимо у времену пандемије COVID-19 која је оптеретила здравствене системе, здравствене раднике и подигла ниво индивидуалне одговорности за сопствено здравље и здравље целокупног друштва. Узимајући у обзир да је ризик за оболевање већи међу особама старије животне доби, јавноздравствене политике и програми су обухватили промотивне активности са циљем подизања свести о њиховим посебним потребама.

    Ове године Међународни дан старијих особа је усмерен на уважавање права и потреба корисника дигиталних технологија како би се осигурала дигитална равноправност за све генерације, што укључује одговарајуће јавноздравствене политике, приступачност, дигиталну писменост и безбедност на интернету.

    Оснаживање старије популације на пољу коришћења дигиталне технологије, а пре свега интернета, допринело би и унапређивању њихове друштвене инклузије и самосталном остваривању права и обавеза у каснијој животној доби.

 

    Циљеви овогодишње кампање односе се на:

 

        1. Борбу против ејџизма и поштовање људских права

       Неопходно је подићи свест о важности дигиталног укључивања старијих особа, борећи се против стереотипа, предрасуда и дискриминације повезане с дигитализацијом, узимајући у обзир социокултурне норме и право на самосталност.

 

        2. Одрживи развој

     Дати приоритет јавноздравственим политикама које истичу значај дигиталних технологија у достизању циљева одрживог развоја.

 

        3. Приступачност и дигитална писменост

    Отклањање баријера везаних за доступност, друштвену повезаност, дизајн, приступачност, изградњу капацитета, инфраструктуре и иновација у области дигиталних технологија.

        4. Безбедност на интернету и етичке норме

      Истражити улогу јавних политика и правних оквира за осигурање приватности и безбедности старијих особа у дигиталном свету.

 

        5. Друштвена одговорност

     Промовисати међусекторски приступ усмерен на уважавање права и потреба корисника дигиталних технологија како би изградили друштво за све узрасте узимајући у обзир постојеће/непостојеће правне инструменте у области дигитализације.

 

    Старије особе имају право на предности које обезбеђују информационе и комуникационе технологије и које им могу задовољити потребе и унапредити квалитет живота. Истовремено се мора имати на уму да ће увек остати један део старијих особа из различитих разлога неће хтети или неће моћи да користи дигиталне и онлајн услуге. Неопходно је да се то има у виду те да се за њих обезбеде адекватни алтернативни начини приступа овим услугама који ће осигурати да „нико не буде заборављенˮ и да ничија људска права не буду угрожена.

    Завод за јавно здравље Пожаревац, у сарадњи са домовима здравља на територији Браничевског и Подунавског округа подржава и организује обележавање Међународног дана старијих особа, са циљем да се нагласи важност смањења неједнакости у животном окружењу становника трећег доба.

    На нивоу локалне заједнице, Међународни дан старијих особа ћемо обележити у петак, 01. октобра 2021. године, у периоду од 8,00 до 10,00 сати у просторијама Црвеног крста Пожаревац.

    У организацији поменуте акције за здравље учествују Завод за јавно здравље Пожаревац, Црвени крст Пожаревац, Дом здравља Пожаревац, Апотека Пожаревац и Медицинска школа Пожаревац уз подршку регионалних и локалних медија (тв, радио и новине).