UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 222-568, 223-153

Директор:  012 222-682

Факс.        012 220-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


САВЕТОВАЛИШТА


Мерење полена 2022. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


 

Финансијски извештаји  >>    

  • Дневни финансијски извештај  >>

 


  • ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ  >>

Правилник о поступку

унутрашњег узбуњивања

код послодавца  >>

 


Претрага сајта ...


 Прогноза времена за Пожаревац

 


 

Светски дан вода

22. март 2021. године

 

 

        Обавештавамо Вас да се у свету према Календару јавног здравља, 22. марта обележава Светски дан вода. Светски дан вода установила је Генерална скупштина Уједињених нација о животној средини и развоју (UNCED) у децембру 1992. године, и од 1993. године у свету почиње обележавање тог еколошког датума скретањем пажње и наглашавањем различитих аспеката слатких вода.

 

 

           Циљ обележавања је подсећање целокупне јавности на важност заштите воде и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света.

        Данас људи широм света својим све већим активностима у пољопривреди, индустрији, рударству и енергетици прете да неповретно униште водне ресурсе на Земљи и така доведу у питање опстанак човека и живог света. Ово потврђују забрињавајући подаци доступни у извештајима УН, агенција које прикупљају и анализирају податке на глобалном нивоу.

        Глобално гледано, коришћење вода се вишеструко (шест пута) повећало у протеклих 100 година и наставља убрзано да се повећава, стопом од 1% годишње, праћено растом популације, економским развојем и променом њеног начина коришћења. До 2030. године свет ће се суочити са 40% мање воде, наводи једна студија (2030 WRG, 2009). Стопа смањења количине подземних вода у свету се удвостручила између 1960. и 2000. године, износећи 280 км3 у 2000. години, проценила је Холандска агенција за процену животне средине (PBL – Netherlands Environmental Assessment Agency, 2014).

        Широм света преко 80% свих отпадних вода завршава у животној средини непречишћено (WWAP, 2017). И даље се широм света у земљама у развоју, где се пречишћава мање од 5% отпадних вода, шире заразне болести које се преносе водом (WWAP, 2017). Органско оптерећење је најзаступљенија форма загађивања воде, углавном пореклом од пољопривредне делатности, али и све већи раст градова постаје и преузима улогу главног извора органске емисије у водне ресурсе.

         У региону Европе и Северне Америке 57 милиона људи и даље немају воду спроведену до својих домова, а 21 милион људи и даље нема приступ унапређеним изворима водоснабдевања. Када је у питању санитација, ситуација је још гора. Чак 36 милиона људи је без приступа основним санитарним условима.

     Република Србија кроз рад међусекторског Заједничког тела које води Министарство здравља спроводи ратификован међународни уговор о Протоколу о води и здрвљу од 2013. године, чији је циљ заштита здравља људи путем превенције, сузбијања и смањивања обољења повезаних са водом, а кроз унапређење управљања водом и кроз заштиту водених екосистема.

        У спровођењу Програма имплементације Протокола о води и здрављу, Србија заједно са Немачком води програмску област која се односи на мале водоводне системе у сеоским срединама, фокусирајући се и на аспект неједнакости у приступу безбедној води и санитацији у односу на географске карактеристике (село-град).

     Запажен напор и напредак у остваривању постављених циљева, који је и међународно признат, резултирао је председавањем Републике Србије Бироом овог протокола од 2017. до 2019. године. Завршетак трогодишњег председавања обележен је Међународном конференцијом земаља потписница овог међународног споразума од 19. до 21. новембра ове године у Београду.

        Од ратификације, укључујући и период председавања Бироом протокола, Србија је спровела неколико систематских анализа и процена водоснабдевања, санитације и хигијене са посебним акцентом на руралну средину и вулнерабилне групе као што је популација деце у основним школама.

        У циљу постизања и одржавања постављених и усвојених циљева Протокола о води и здрављу, а ради високог нивоа заштите од обољења која су повезана са водом, неопходно је наставити сарадњу између министарства и институција надлежних за послове здравља, водопривреде и животне средине. Такође, повећати активности на локалном нивоу, које би допринеле подизању свести сваког појединца како о потреби заштите изворишта воде и животне средине у целини тако и у смислу стицања хигијенских навика и заштите здравља.

        У циљу обезбеђења здравствено исправне воде за пиће из централних (градских) водовода, сеоских водовода и јавних водних објеката, Одељење за хигијену и заштиту животне средине Завода за јавно здравље Пожаревац и територијалне ХЕ службе, врше сталан хигијенско-санитарни надзор водних објеката као и контролу хигијенске исправности воде за пиће и то, према Програму заштите становништва од заразних болести и према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, на територији свих општина Браничевског и Подунавског округа.