UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 222-568, 223-153

Директор:  012 222-682

Факс.        012 220-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


САВЕТОВАЛИШТА


Мерење полена 2022. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


 

Финансијски извештаји  >>    

  • Дневни финансијски извештај  >>

 


  • ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ  >>

Правилник о поступку

унутрашњег узбуњивања

код послодавца  >>

 


Претрага сајта ...


 Прогноза времена за Пожаревац

 


 

 

Светски дан здравља

7. април 2021. године

 

 

   Дана 7. априла 2021. године обележава се Светски дан здравља, као један од значајних датума по Календару јавног здравља.

  Овогодишњи Светски дан здравља обележава се под слоганом Да градимо здравији свет”, са циљем да подсети на право на здравље за све, као и позив за све људе да граде здравији свет.

 

 

     Доступност здравствене заштите је једно од основних права сваког човека без обзира на пол, расну или верску припадност, социјално или економско стање или политичко уверење. Неједнакости у здрављу представљају значајан јавноздравствени проблем и последица су неједнаких животних могућности, како у породици и локалној заједници тако и на радном месту. Неке неједнакости у здрављу могу се приписати биолошким разликама или сопственим изборима, док се друге приписују околини и спољним факторима који су изван контроле појединаца. Неједнакости у здрављу могу настати  директнo као последица друштвено-економских фактора као што су сиромаштво, неправилна исхрана, загађена околина, ризично понашање или индиректно као последица недоступности здравствене заштите. Светска здравствена организација истиче да је унапређење здравља могуће применом здравих стилова живота и смањењем фактора ризика по људско здравље. Једнако је важно развијати здравствени систем који правично унапређује здравствене исходе, чије услуге одговарају потребама корисника, који је финансијски одржив и почива на политици и пракси „неискључивања” тј. доступан је, приступачан и делотворан.

   Пандемија болести COVID-19 највише је утицала на оне заједнице које су већ биле угрожене сиромаштвом и ограниченим приступом здравственим услугама, а тиме и на повећање социјалних и неједнакости у здрављу.

   Важно је развијати здравствену политику унутар здравственог система у којој се води рачуна о социјалном, економском и еколошком благостању.

   Истраживања показују да социјалне детерминанте здравља имају 50% више утицаја на здравље него здравствена заштита или избор начина живота.

   Социјалне детерминанте здравља које могу утицати на једнакост у здрављу:

                -     Зарада и социјална заштита

                -     Образовање

                -     Незапосленост и несигурност посла

                -     Услови радног окружења

                -     Начин исхране

                -     Услови животне средине

                -     Рани развој детета

                -     Социјална инклузија

                -     Недискриминација

                -     Приступ здравственим услугама.

  Позитивни утицај на социјалне детерминанте здравља од кључног је значаја за побољшање здравља и смањење неједнакости у здрављу. Партнерство владиног са невладиним сектором, боља информисаност целокупног становништва (посебно рањивих група о њиховим правима на здравље), удруживање у остваривању права и помоћ невладиних организација у заштити права могу поставити корисника „у центар” здравственог система – што је приоритет његовог развоја и функционисања.

   Свет у коме живимо у последњих годину дана нас је научио да и није тако велики како нам се до скора чинило, да нас лако могу заокупити заједничке бриге и проблеми. Посвећеност визији да сваки појединац, ма где живео на овој планети, може да оствари право на добро здравље, јесте линија водиља Светске здравствене организације, али би морала бити недвосмислени императив сваког друштва, сваке заједнице и, зашто да не, сваког од нас понаособ.