UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 522-568, 523-153

Директор:  012 522-682

Факс.         012 520-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>


 детаљније >>


 


ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


Мерење полена 2023. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


  • Дневни финансијски извештај  >> 
  • Финансијски планови и извештаји  >>   

  • ИНФОРМАТОР О РАДУ  >> 
  • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца  >> 
  • План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности >> 

Претрага сајта ...


 Упознајте Пожаревац!

 


 

19-12-2018

 

Квалитет изворске воде на јавним чесмама на територији Пожаревца - НОВЕМБАР 2018.

 

Завод за јавно здравље Пожаревац контролише квалитет воде за пиће са јавних чесама са изворском водом на основу уговора са Управом Града Пожаревца на укупно 19 јавних чесама, и то 4 пута годишње.

Да би вода могла да се користи за пиће мора да буде здравствено безбедна, тј. исправна и у погледу физичко-хемијске исправности и у погледу микробилошких особина, односно да испуњава услове важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Јавне чесме су нестабилни алтернативни водни објекти. Разлози лошег стања у погледу исправности изворске воде са јавних чесама леже у чињеници да за већину објеката нису установљене зоне санитарне заштите, да не постоје власници који би бринули о одржавању ових објеката, као  и да постоје суграђани који не поступају у складу са основним начелима хигијене приликом коришћења ових чесама. На жалост, велики број јавних чесама годинама уназад није одржаван у грађевинско-техничком погледу, а што би подразумевало редовно чишћење и дезинфекцију каптажа и одржавање околног простора.

Изворска вода са јавних чесама се захвата и користи у сировом стању, што значи- без предходног пречишћавања и дезинфекције. Због честих варијација квалитета воде на већини јавних чесама, и поред последњих резултата који показују хемијску и микробилошку исправност испитаних узорака вода - не значи да је коришћење воде са тог изворишта безбедно по здравље. Препoрука је користити за пиће воду из градског водовода, која је хигијенски исправна и здравствено безбедна.

 

Последње узорковање воде са јавних чесми обављено је у НОВЕМБРУ 2018. године.

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, НОВЕМБАР 2018.г.

 

ИСПРАВНЕ   
 
НЕИСПРАВНЕ
физичко-хемијски микробиолошки физичко-хемијски и микробиолошки
 Ј.Ч. Пољопривредна  школа    Ј.Ч. ОШ Вук Караџић (амонијак 2,13, мирис)  Ј.Ч. Ћириковац  Ј.Ч. Доња Чачалица код Еколошког дома
 Ј.Ч. Минине воде    Ј.Ч. Парма (мирис,амонијак 2,1)    
 Ј.Ч. Речица    Ј.Ч. Пионирски трг (мирис,амонијак 1,8)    
 Ј.Ч. Горња Чачалица код Еколошког дома    Ј.Ч. Брадарац манастир Рукумија (амонијак 1,6)    
 Ј.Ч. Маљуревац    Ј.Ч. Острово (мирис, амонијак 3,5, електро 104)    
 Ј.Ч. Кличеввац    Ј.Ч.Пругово (амонијак 1,152)    
 Ј.Ч. Берање    Ј.Ч. Пијаца Круг (мирис,амонијак 2,24)    
 Ј.Ч.Баре Шарена вода    Ј.Ч. Касидол (нитрати 81)    
 Ј.Ч. Трњане        
 Ј.Ч. Петровачка обилазница        
 Ј.Ч. Пољана        

 

 

 

 

- претходно -