UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 222-568, 223-153

Директор:  012 222-682

Факс.        012 220-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


САВЕТОВАЛИШТА


Мерење полена 2021. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


 

Финансијски извештаји  >>    

  • Дневни финансијски извештај  >>

 


 

Правилник о поступку

унутрашњег узбуњивања

код послодавца  >>

 


Претрага сајта ...


 Прогноза времена за Пожаревац

 


 

 

Завод за јавно здравље Пожаревац је здравствена установа која обавља социјално медицинску, хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност.

Завод за јавно здравље врши бактериолошке, серолошке, вирусолошке, физичко-хемијске, хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште употребе, као и у вези са дијагностиком заразних и незаразних болести. Такође, обавља и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Завод за јавно здравље Пожаревац координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже здравствених установа за Браничевски и Подунавски управни округ, и то: 4 апотеке, 4 опште болнице и 11 домова здравља.

 

QMS и акредитација

 

Постизање високог степена квалитета у свим активностима Завода за јавно здравље Пожаревац условило је увођење Система менађмента квалитетом (Quality Management System - QMS) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, који се односи на делатност превентивне здравствене заштите, лабораторијске анализе, ДДД послова и санитарних прегледа.

Како је квалитет услуга Завода за јавно здравље Пожаревац у директној вези са квалитетом лабораторијских испитивања, рад лабораторија је усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006. Испитне лабораторије Санитарне хемије  Центра за хигијену и хуману екологију и Санитарне микробологије задовољавају захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 те су компетентне за обављање послова испитивања. Сертификат о акредитацији важи до 10.06.2022. године.

 

 

преузмите ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ (pdf)