UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 222-568, 223-153

Директор:  012 222-682

Факс.        012 220-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


САВЕТОВАЛИШТА


Мерење полена 2021. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


 

Финансијски извештаји  >>    

  • Дневни финансијски извештај  >>

 


 

Правилник о поступку

унутрашњег узбуњивања

код послодавца  >>

 


Претрага сајта ...


 Прогноза времена за Пожаревац

 


 

 

Центар за хигијену и хуману екологију  обавља следеће послове:

-       врши кординацију, спровођење и управљање системом менаџмента;

-       прикупља, обрађује и анализира здравствено-статистичке податке о хигијенским приликама и еколошким условима, који имају утицај  на здравствено стање становништва  два округа;

-       проучава утицај  еколошких фактора на здравље становништва, као и хигијенске и друге  услове под којима становништво живи и ради и предлаже мере за унапређење здравља;

-       врши испитивање физичко-хемијске исправности воде за пиће и спроводи надзор на централним водоводима и другим објектима водоснабдевања;

-       врши испитивање физичко-хемијске исправности животних намирница и предмета опште употребе из производње, складиштења и промета у складу са законом;

-       врши прегледе пацијената и спроводи дијетотерапију у саветовалишту за исхрану;

-       врши хигијенско-санитарни надзор над објектима за производњу и промет животних  намирница у предшколским и школским објектима, у здравственим установама, туристичко-рекреативним објектима и другим објектима од ширег ХЕ значаја;

-       врши контролу квалитета подземних, површинских и отпадних вода;

-       врши санитaрни надзор над уклањањем чврстих отпадних материја и предлагања мера за унапређење диспозиције;

-       врши испитивање квалитета ваздуха у комуналној средини, као и праћење утицаја на здравље популације;

-       врши мерење и контролу буке и комуналне буке и предлагање мера за њено смањивање;

-       учествује у планирању, кординацији и контроли спровођења хигијенских мера у ванредним ситуацијама и епидемијама заразних болести;

-       врши стручно-методолошку делатност у области хигијене и заштите животне средине;

-       учествује у стручном усавршавању здравствених радника и сарадника из делатности хигијене и заштите животне средине.

Ради обједињавања послова и ефикасног извршавања задатака из делокруга рада Центра за хигијену и хуману екологију, образују се следеће организационе јединице:

1)     Одељење за хигијену и заштиту животне средине, које у свом саставу има:

-       одсек за хигијену воде

-       одсек за ХЕ надзор

-       одсек за заштиту животне средине

2)    Одељење за хигијену исхране,  које у свом саставу има:

-       одсек за контролу намирница и предмета опште употребе

-       одсек за саветовалишни рад

3)    Одељење за санитарну хемију и екотоксикологију,  које у свом  саставу има:

-       одсек за контролу квалитета воде за пиће

-       одсек за контролу квалитета животних намирница

-       одсек за контролу здравствене исправности намирница и предмета опште употребе

-       одсек за екотоксикологију.