UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 222-568, 223-153

Директор:  012 222-682

Факс.        012 220-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


САВЕТОВАЛИШТА


Мерење полена 2021. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


 

Финансијски извештаји  >>    

  • Дневни финансијски извештај  >>

 


 

Правилник о поступку

унутрашњег узбуњивања

код послодавца  >>

 


Претрага сајта ...


 Прогноза времена за Пожаревац

 


 

 

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, информатику и  биостатистику у здравству обавља следеће послове:

-       прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;

-       предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва;

-       анализира, организује и прати рад и развој здравствене службе два округа и предлаже мере за њено унапређење;

-       прати и анализира податке везане за рад здравствене делатности, организације, кадрова и опреме;

-       прикупља и обрађује прописане  здравствено-статистичке податке о здравственом стању становништва

-       врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу и учествује у спровођењу здравствено-васпитног рада на промоцији здравља и здравог начина живота;

-       врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;

-       планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника и учествује у њиховом стручном усавршавању;

-       подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система;

-       прати и истражује здравствену културу становништва;

-       врши примењена истраживања у области јавног здравља;

-       сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва;

-       организује и спроводи мере за контролу и унапређење квалитета здравствене заштите, као и надзор над стручним радом;

-       сарађује и организује рад како са другим здравственим установама оба управна округа, тако и са надлежним органима локалне самоуправе, као и са другим установама и организацијама значајним за унапређење здравља становништва;

Ради  обједињавања послова и ефикасног извршавања задатака из делокруга Центра, образују се следећа одељења:

1)       Одељење за промоцију здравља

2)       Одељење за  анализу, планирање и организацију здравствене заштите

3)       Одељење за информатику и биостатистику у здравству