UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 222-568, 223-153

Директор:  012 222-682

Факс.        012 220-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


САВЕТОВАЛИШТА


Мерење полена 2021. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


 

Финансијски извештаји  >>    

  • Дневни финансијски извештај  >>

 


  • ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ  >>

Правилник о поступку

унутрашњег узбуњивања

код послодавца  >>

 


Претрага сајта ...


 Прогноза времена за Пожаревац

 


 

 

АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ

 

Од 17.12.2020. године се у Заводу за јавно здравље Пожаревац, грађани могу тестирати на SARS CoV-2 антигенским (брзим) тестовима:

  • са упутом изабраног лекара и
  • на лични захтев (комерцијално тестирање). Уплата се врши на рачун РФЗО.

 

 - Тестирање на лични захтев (комерцијално тестирање)

 

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

- УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

- СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

- ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

- ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

- ИЗНОС: 3.500,00 ДИНАРА - ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 15. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

- РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

- ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  • ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  • БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

 

2. ДРУГИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ

- УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

- СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

- ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

- ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

- ИЗНОС: 7.000,00 динара - ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 15. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

- РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

- ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА

 

Тестирање се може обавити у пријемној амбуланти Завода за јавно здравље радним данима од 9:00 до 14:00 и суботом од 8:00 до 10:00 часова. Са собом понети упут изабраног лекара или доказ о уплати на рачун РФЗО.

Резултат добијен у нашој лабораторији, као и другим лабораторијама државних установа се поставља у базу података оболелих у Србији и тиме се стиче услов да блиски контакти потврђених буду процесуирани у смислу кућног карантина и добијања адекватног решења Министарства здравља, којим се правда одсуство са посла.