UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 522-568, 523-153

Директор:  012 522-682

Факс.         012 520-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>


 детаљније >>


 


ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


Мерење полена 2024. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


  • Дневни финансијски извештај  >> 
  • Финансијски планови и извештаји  >>   

  • ИНФОРМАТОР О РАДУ  >> 
  • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца  >> 
  • План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности >> 

Претрага сајта ...


 Упознајте Пожаревац!

 


 

21-06-2024

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време (са пуним радним временом)

 

За радно место струковног санитарно-еколошког инжењера 

 

детаљније >>


 

17-04-2024

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време (са пуним радним временом)

 

За радно место спремачице просторија у којима се пружа здравствена нега 

 

детаљније >>

Одлука о избору кандидата 26.04.2024.г. >>


 22-03-2023

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време (са пуним радним временом)

За радно место спремачице просторија у којима се пружа здравствена нега 

 

 детаљније >>


 07-02-2023

 

Јавна продаја путем прикупљања писмених понуда

 

На основу одлуке Управног одбора бр. 22745/6-2 од 24.11.2022.године, Завод за јавно здравље Пожаревац расписује оглас за јавну продају BAX SISTEM X5 STARTUP PACKAGE- Систем за аутоматску молекуларну детекцију и идентификацију патогена у узорцима намирница и животне средине

 

детаљније >>


17-01-2023

 

Јавна продаја путем прикупљања писмених понуда

 

На основу одлуке Управног одбора бр. 22745/6-2 од 24.11.2022.године, Завод за јавно здравље Пожаревац расписује оглас за јавну продају BAX SISTEM X5 STARTUP PACKAGE- Систем за аутоматску молекуларну детекцију и идентификацију патогена у узорцима намирница и животне средине

 

детаљније >>


20-12-2022

 

Јавна продаја путем прикупљања писмених понуда

 

На основу одлуке Управног одбора бр. 2745/6-2 од 24.11.2022. године, Завод за јавно здравље Пожаревац расписује оглас за јавну продају BAX SISTEM X5 STARTUP PACKAGE- Систем за аутоматску молекуларну детекцију и идентификацију патогена у узорцима намирница и животне средине

 

детаљније >>


 05-12-2022

 

Јавна продаја путем прикупљања писмених понуда

 

На основу одлуке Управног одбора бр. 2745/6-2 од 24.11.2022., Завод за јавно здравље Пожаревац расписује оглас за јавну продају BAX SISTEM X5 STARTUP PACKAGE- Систем за аутоматску молекуларну детекцију и идентификацију патогена у узорцима намирница и животне средине

 

детаљније >>


 

27-09-2022

 

Јавна продаја путем прикупљања писмених понуда

 

На основу одлуке Управног одбора бр. 2034/5 од 12.08.2022. год. Завод за јавно здравље Пожаревац расписује оглас за јавну продају ...

 

детаљније >>


14-09-2022

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време (са пуним радним временом)

 

За радно место доктора медицине

 

детаљније >>


 31-08-2022

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време (са пуним радним временом)

 

За радно место чистачице 

 

детаљније >>


16-06-2022

 

Јавна продаја путем прикупљања писмених понуда

 

На основу одлуке Управног одбора бр. 1274/3 од 30.05.2022. год. Завод за јавно здравље Пожаревац расписује оглас за јавну продају ...

 

први оглас 07.06.2022.г.  >>

други оглас 16.06.2022.г. >>


10-03-2022

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време (са пуним радним временом)

 

На основу Oдлуке в.д. директора и члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Завод за јавно здравље Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац расписује јавни оглас ...

 

детаљније >>

Одлука о избору кандидата >>


10-01-2022

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време (са пуним радним временом)

 

На основу Oдлуке в.д. директора од 29.12.2021. године и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Завод за јавно здравље Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац расписује ...

 

детаљније >>

Одлука о избору кандидата >>

Одлука о делимичном поништењу огласа >>


19-08-2021

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време (са пуним радним временом)

 

На основу Oдлуке в.д. директора и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Завод за јавно здравље Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац расписује ...

 

детаљније >>

Одлука о избору кандидата >>


16-06-2020

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време (са пуним радним временом)

 

На основу Oдлуке в.д. директора и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Завод за јавно здравље Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац расписује ...

 

детаљније >>


20-05-2020

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време (са пуним радним временом)

 

На основу Oдлуке в.д. директора и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Завод за јавно здравље Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац расписује ...

 

детаљније >>

Одлука о избору кандидата 1.6.2020.г. >>


26-02-2020

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време

 

На основу Oдлуке в.д. директора и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Завод за јавно здравље Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац расписује ...

 

детаљније >>